Skip to product information
1 of 3

With Inspired Mind

Buđenje Moći Unutar Nas - Gordana Savic - E-Knjiga

Buđenje Moći Unutar Nas - Gordana Savic - E-Knjiga

Regular price $8.99 USD
Regular price Sale price $8.99 USD
Sale Sold out

Buđenje Moći Unutar Nas: Oslobodite Svoj Pravi Potencijal i Transformišite Svoj Život

Ranije sam pisala o važnosti unutrašnje snage u našim životima. Kada sam pre godinu dana počela da pišem ovu knjigu, moja namera je bila upravo to - deliti sa drugima ideju da pronalaženje snage u sebi, posebno u teškim trenucima, ima ključnu ulogu. Kada osoba to otkrije i postane svesna toga, znatno im pomaže. Podjednako važno je i pokazati drugima da je to moguće, koristeći sopstveni primer prolaska kroz različite izazove i istine života kako biste proširili svoju snagu. To znači da drugi mogu poboljšati svoje živote, olakšati situacije, itd., koristeći određene metode.

Godinu dana kasnije, kada je knjiga završena, mnogo mi je pomogla u suočavanju sa ozbiljnijim životnim preprekama. Napisana je iz ličnog iskustva kao način borbe, refleksije, životnog iskustva i saradnje sa različitim mentorima iz različitih oblasti života.

 Knjiga se sastoji od tri dela. Prvi identifikuje prepreke za naš lični razvoj, drugi se bavi njihovim prevazilaženjem, a treći je mesto gde želimo da budemo, radi dobrobiti nas samih i ljudi oko nas.

Dnevnik dopunjuje knjigu pružajući praktične primere, samorefleksiju, introspekciju i prostor da sami odgovorite na ono što vas se tiče.

Tekst u knjizi ne pruža samo rešenja, već i mentalni sklop prevazilaženja izazova, samopoboljšanja, razmišljanja, rada na sebi, sagledavanja stvari iz različitih perspektiva. Pruža smernice o tome na čemu treba raditi, kako prevazići izazove, gde se fokusirati i raditi, na šta obratiti pažnju i mogućnost pronalaženja te snage. Izvori iz kojih ih nalazite su u vama, i sve se svodi na sjedinjenje unutar vas.

Buđenjem snage u sebi, svako od nas se povezuje sa svojim izvorom, bilo da je to Bog, Univerzum, božanska sila, energija, priroda ili sopstveno biće...

Knjiga je dostupna za sada samo u elekronskom izdanju. Stampana verzija ce mozda biti kasnije.

 E-knjiga ima 102 strane. 

 

View full details